//Doradztwo kredytowe
Doradztwo kredytowe 2017-05-16T11:38:42+00:00

DORADZTWO KREDYTOWE


Zespół BFAG posiada specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze firmowego doradztwa kredytowego, w tym łącznie ponad 300 skutecznie pozyskanych kredytów bankowych o różnych wolumenach. Dotychczas największy pozyskany kredyt wynosił 61 mln zł.

Posiadamy umiejętność właściwego przygotowania dokumentacji kredytowej, w tym biznesplanu oraz dokumentów finansowych. Na tym etapie najczęściej rozstrzyga się powodzenie całego procesu kredytowego.
Wiemy też, z którymi bankami rozmawiać, żeby nie zmarnować cennego czasu.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw poszukujących optymalnych rozwiązań finansowych, mających trudności
w poruszaniu się w meandrach rynku bankowego, posiadających trudną i nietypową sytuację oraz ograniczenia czasowe i kapitałowe.

Z naszych obserwacji wynika, że  większość klientów, którzy sami starają się o kredyt, wybierają droższe i gorsze rozwiązania, a formalności trwają dłużej,
niż gdyby skorzystali z naszych usług. Zdajemy sobie sprawę, że każdy dzień ma znaczenie, dlatego zapraszamy do współpracy, aby samemu ocenić naszą skuteczność i profesjonalizm, oraz aby szybko dokapitalizować swoje przedsiębiorstwo, ponieważ jak wiadomo – czas to pieniądz.

PRODUKTY KREDYTUJĄCE, W RAMACH KTÓRYCH DORADZAMY NASZYM KLIENTOM TO:

 • Kredyty inwestycyjne

 • Kredyty obrotowe / w rachunku bieżącym

 • Pożyczki pozabankowe

 • Leasing środków trwałych

 • Leasing zwrotny nieruchomości

 • Faktoring

CZYM SIĘ RÓŻNI POŚREDNICTWO KREDYTOWE OD DORADZTWA KREDYTOWEGO?


…tym czym gra w warcaby różni się od gry w szachy. W grze w szachy jest znacznie więcej możliwości, a więc scenariuszy rozgrywki. Ta gra wymaga dużej wyobraźni, umiejętności planowania i przewidywania, a także opracowywania alternatywnych planów działania, co w końcowym efekcie ma doprowadzić do realizacji jedynego celu – wygranej. Pośrednictwo kredytowe sprowadza się do wykonania podstawowych czynności sprzedażowych, a głównym celem jest pozyskanie jakiegokolwiek kredytu ,
i osiągnięcie maksymalnej korzyści przez pośrednika.

Doradztwo kredytowe to bardzo szerokie zagadnienie, które wymaga szerokiej wiedzy, ale także doświadczenia i wypracowanych relacji. Celem doradztwa kredytowego jest uzyskanie największej możliwej korzyści i bezpieczeństwa dla kredytobiorcy w możliwie najszybszym czasie. Doradztwo ma na celu szeroko rozumianą pomoc kredytową, szczególnie w trudnych sytuacjach kredytowych, opiera się na analizie sytuacji klienta, przygotowania biznesplanu i opracowaniu ścieżki dla poszczególnych etapów finansowania, w kontekście występujących ograniczeń po stronie klienta.

KREDYTY INWESTYCYJNE


Kredyty te przeznaczone są na cele związane z ekspansją firmy czyli zakup majątku trwałego, rozbudowa, remont, zakup linii technologicznych, maszyn, pojazdów, urządzeń, udziałów, akcji, czy też koncesji lub licencji. Przeważnie charakter kredytu jest długotrwały tj. na okres od kilku do kilkunastu lat, a spłaty po okresie karencji odbywają się w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

KREDYTY OBROTOWE / W RACHUNKU BIEŻĄCYM


Przeznaczone są głównie do finansowania dowolnego celu bieżącej działalności przedsiębiorstwa np. na zakup wyposażenia, towaru lub wypłata wynagrodzenia pracownikom. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym, kredytobiorca posiada dostępną pulę środków, a każda kwota wpływająca na konto zmniejsza zadłużenie. Taki kredyt jest udzielany przeważnie na okres jednego roku. Jeżeli zadłużenie zostanie spłacone w terminie, bank umożliwi nam zaciągnięcie kolejnego kredytu.
Z kolei w kredycie obrotowym kapitał zazwyczaj spłacany jest w miesięcznych ratach lub na koniec okresu a odsetki płatne są na bieżąco.

POŻYCZKI POZABANKOWE


Oferujemy usługę pozyskania finansowań od inwestorów prywatnych i kapitałowych funduszy pożyczkowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Pożyczkobiorcami mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki kapitałowe, fundacje oraz spółdzielnie. Inwestorzy oczekują zabezpieczenia pożyczek na majątku, takim jak:

 • Nieruchomości
 • Pojazdy i maszyny budowlane
 • Inne środki trwałe do uzgodnienia

LEASING


Oferujemy dostęp do leasingu środków trwałych oraz leasingu zwrotnego nieruchomości.
Współpracujemy z najtańszymi na polskim rynku oraz najbardziej elastycznymi leasingodawcami.

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

 • niewielkie lub niewymagane zaangażowanie własnego kapitału,
 • krótka procedura leasingowa,
 • łatwość uzyskania finansowania nawet dla firm o krótkiej historii działalności oraz dla tych, które nie wykazują zysku,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa).

 

 
LEASING ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 Oferujemy leasing środków trwałych  takich jak :

 • pojazdy osobowe,
 • pojazdy ciężarowe,
 • maszyny budowlane,
 • urządzenia produkcyjne i linie technologiczne,
 • sprzęt biurowy.

 

LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOŚCI

Leasing zwrotny nieruchomości to mechanizm, który jest adresowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, które posiadają nieruchomość. Sprzedaż mienia na zasadzie leasingu zwrotnego jest przystępną i tanią formą finansowania. Dla leasingobiorcy umowa taka jest o tyle korzystna, że ze sprzedanego sprzętu może nadal korzystać, choć nie może w pełni nim dysponować (czyli np. odsprzedać bez zgody właściciela-leasingodawcy). Leasingobiorca ponosi ryzyko, że w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań, np. w wyniku utraty płynności finansowej, straci prawo do leasingowanego mienia i odkupu, a leasingodawca najprawdopodobniej sprzeda nieruchomość, różnice wypłacając leasingobiorcy.

FAKTORING


Jest to produkt dedykowany zarówno dynamicznie rozwijającym się firmom, których wzrost spowolniony jest przez deficyt kapitału, ale również przedsiębiorstwom
z przejściowymi kłopotami w utrzymaniu płynności finansowej, ponieważ faktoring jest głównie oparty na wiarygodności powtarzalnych kontrahentów faktoranta.

To usługa, dzięki której pieniądze z wystawionych kontrahentowi faktur z odroczonym terminem płatności, trafiają do przedsiębiorcy natychmiast po wystawieniu faktury, a ciężar monitorowania spływu należności spada na firmę faktoringową (faktora).

Usługa faktoringu to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:

 • sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności,
 • współpracują z gronem stałych odbiorców,
 • chcą zdywersyfikować swoje źródła finansowania,
 • dynamicznie się rozwijają,
 • chcą wejść na nowe, także zagraniczne rynki,
 • chcą przenieść ryzyko braku zapłaty na faktora.

Usługa odwrotnego faktoringu to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zakupić towar i udzielić faktoringu sprzedawcy. Ta usługa przeważnie oferowana jest dla firm, które mają wdrożoną usługę „standardowego” faktoringu.

Na cenę usługi faktoringowej wpływają takie czynniki jak:

 • wiarygodność kontrahenta,
 • łączny wolumen przekazywanych faktur do faktoringu,
 • wyniki finansowe faktoranta,
 • branża działalności faktoranta.

Jeśli powyższe czynniki będą wpisywały się w preferencje najtańszych faktorów, wtedy koszt usługi może być znacznie niższy od kosztu kredytu obrotowego,
a pozyskanie tego finansowania może trwać krócej.

Nasza oferta zawiera ofertę wyselekcjonowanych instytucji faktoringowych oferujących szerokie spektrum rynku:

 • faktoring  z regresem,
 • faktoring bez regresu,
 • eksportowy,
 • odwrotny,
 • samorządowy.