//Inwestowanie
Inwestowanie 2017-05-16T11:41:20+00:00

INWESTOWANIE


Dla osób z nadwyżką kapitału proponujemy możliwość inwestowania w następujące rodzaje inwestycji:

  • Pożyczki prywatne zabezpieczone na ruchomościach i nieruchomościach do 50% wartości
  • Dedykowane inwestycje branżowe dla średnich i dużych inwestorów
  • Inwestycje typu mezzanine
  • Emisje obligacji zabezpieczone na nieruchomościach do 50% wartości nieruchomości

Celem inwestowania jest dokapitalizowanie perspektywicznych przedsięwzięć biznesowych, aby w zamian uzyskać ponad przeciętną korzyść finansową. Powyższe formy inwestycji charakteryzują się także, dopasowanym do oczekiwań inwestora horyzontem inwestycyjnym, dopasowanym do oczekiwań inwestora poziomem zaangażowania kapitału oraz zabezpieczeniem materialnym o wartości przewyższającej wartość zainwestowanych środków.