//Restrukturyzacja naprawcza
Restrukturyzacja naprawcza 2017-05-16T11:45:21+00:00

law_6-compressor

RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA


Funkcjonowanie z zaciskającą się pętlą zadłużeń na szyi przedsiębiorstwa lub komornikiem drenującym konto bankowe zawsze jest niezwykle uciążliwe. W skrajnych sytuacjach brak perspektyw i stres zniechęca lub uniemożliwia dalsze działania. Naszym celem jest zapewnienie ochrony prawnej dłużnikowi i kompleksową pomoc w ponownym rozwinięciu biznesowych skrzydeł. Nasze autorskie i sprawdzone metody gwarantują bezpieczeństwo majątkowe naszym Klientom. Doradztwo finansowe pomaga wykorzystać dostępne mechanizmy i dźwignie finansowe, aby spłacić zredukowane długi, uratować i następnie powiększyć życiowy dorobek.

Oferowana przez nas usługa kompleksowej restrukturyzacji naprawczej jest dedykowana dla osób prawnych oraz fizycznych, które z przyczyny utraty płynności nie mają możliwości bieżącej obsługi swoich zobowiązań finansowych, nawet w sytuacji, kiedy został już wyznaczony termin licytacji komorniczej.

Nasze działania składają się z dwóch głównych etapów, które często prowadzone są jednocześnie:

  • Ochrona majątku dłużnika i restrukturyzacja zadłużenia
  • Pozyskanie finansowania i kontrola finansów

W efekcie przeprowadzonego kompleksowo procesu restrukturyzacji, dłużnik, którego majątek zostałby zlicytowany, co w większości przypadków oznacza stratę majątku i pozostanie z długami – już w momencie rozpoczęcia restrukturyzacji może ponownie zacząć uzyskiwać dochód na bazie majątku, którego nie straci.
W efekcie tych działań niewygodna dla wszystkich sytuacja staje się jedynie cennym doświadczeniem.

OCHRONA MAJĄTKU I RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Pod pojęciem restrukturyzacji zadłużenia należy rozumieć zmiany struktury zobowiązań pod względem ich wartości, horyzontu i harmonogramu spłaty oraz obniżeniu oprocentowania.

Pomagamy klientom w przywróceniu kontroli nad swoimi zobowiązaniami i przeciwdziałamy pojawieniu się komornika. Natomiast jeśli komornik rozpoczął już swoje czynności wobec dłużnika, przygotowujemy plan restrukturyzacyjny, który składamy do odpowiedniego Sądu, aby ten zatrzymał działania mające na celu sprzedaż majątku dłużnika. W zdecydowanej większości przypadków sprzedaż majątku dłużnika poprzez licytację komorniczą nie doprowadza do zaspokojenia wierzycieli, a dłużnik i tak pozostaje z długami, powiększonymi o koszty komornicze i odsetki, których przeważnie nie ma możliwości spłacić.

Nasi negocjatorzy reprezentują dłużnika w negocjacjach mających na celu redukcję zadłużenia zarówno przed wierzycielami bankowymi, prywatnymi oraz przed instytucjami Skarbu Państwa. Reprezentacja dotyczy negocjacji o charakterze rozmów bezpośrednich oraz poprzez przygotowanie odpowiednich pism.

Działania te mają zawsze na celu doprowadzenie do sytuacji, aby dłużnik miał ponowną możliwość uzyskiwania przychodów i obsługi zadłużenia, a wierzyciel, aby finalnie otrzymał większą kwotę i szybciej, niż w przypadku upadłości dłużnika i licytacji jego majątku. Działania te zawsze odbywają się za zgodą Sądu, Nadzorcy Sądowego i w porozumieniu z wierzycielami.


POZYSKANIE FINANSOWANIA I KONTROLA FINANSÓW

Drugi etap restrukturyzacji polega na pozyskaniu taniego, wieloletniego finansowania, którego celem jest dokapitalizowanie prowadzonego biznesu i często spłata zredukowanego zadłużenia, co zawsze jest silnym argumentem podczas negocjacji wyższych poziomów redukcji zadłużenia.

Aby restrukturyzacja była skuteczna długofalowo, tj. aby przedsiębiorstwo mogło ponownie stabilnie się rozwijać, istotna jest bieżąca kontrola finansów. Specjaliści z biura księgowego „Accounting Experts” prowadzą księgowość, pomagają w controllingu finansowym restrukturyzowanej firmy oraz służą poradą w obszarze księgowości i optymalizacji podatkowych, aby trwale wzmacniać dobrą kondycję finansową spółki.